JAKOŚĆ

Przywiązujemy niezwykle wielką wagę do jakości, dowodem czego jest fakt, iż możemy poszczycić się certyfikatem ISO 9001 i 14001.

ISO 9001

INCOM GROUP

Kliknij na powyższą ikonę, aby zobaczyć pełny certyfikat

ISO 14001

INCOM GROUP

Kliknij na powyższą ikonę, aby zobaczyć pełny certyfikat

ISO 45001

INCOM GROUP

Kliknij na powyższą ikonę, aby zobaczyć pełny certyfikat

Nasza polityka jakości, BHP i ochrony środowiska

Zakres IMS (Zintegrowany system Zarządzania, z ang. Integrated Management System)

Projektowanie, produkcja, montaż oraz sprzedaż produktów i komponentów do turbin wiatrowych, dla przemysłu motoryzacyjnego i morskiego, materiałów kompozytowych i innych artykułów związanych działalnością, o której mowa powyżej.

Siedziba firmy InCom znajduje się w Hiszpanii, zaś jej zakłady produkcyjne znajdują się w Wielkiej Brytanii, Polsce i Chinach.

Jakość

Głównym celem jest stworzenie w całej Grupie kultury Zero wadliwości oraz Poprawnej realizacji za pierwszym razem, a także osiągnięcie całkowitego zadowolenia klienta.

Najważniejsze zasady Grupy InCom:

 • Zgodność z zobowiązaniami wobec klientów oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi standardowymi przepisami.
 • Wdrożenie procesów, specyfikacje i procedury, tak aby osiągnąć pełne zadowolenie klienta.
 • Pełna standaryzacja procesów w zakładach produkcyjnych Incom.
 • Ustalanie celów i programów skoncentrowanych na ocenie wydajności firmy, tak aby zapewnić ich pełną zgodność.
 • Zwiększenie wydajności naszych procesów, zmniejszenie ryzyka i kosztów wynikających z niskiej jakości w strumieniu wartości.
 • Osiągnięcie najlepszych w swojej klasie, rozwiązań technicznych.
 • Stałe udoskonalanie środowiska pracy.

BHP

Nadrzędnym celem jest osiągnięcie zerowego poziomu wypadków; stale pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa pracownika.

Grupa InCom jest w pełni świadoma kwestii znaczenia poprawy warunków pracy w celu zwiększenia produktywności oraz zasad BHP w miejscu pracy, takie zaangażowanie opiera się na wdrażaniu i ciągłym udoskonalaniu własnego systemu zarządzania ryzykiem zawodowym w oparciu o wymogi prawne, z założeniem jednego celu: społecznej odpowiedzialności za sprawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Najważniejsze zasady Grupy InCom:

 • Dążenie do osiągnięcia poczucia zadowolenia z pracy u wszystkich pracowników.
 • Właściwe zrządzanie każdym z obszarów działalności firmy, ryzyko związane z funkcjonowaniem tychże obszarów.
 • Wdrożenie systemu zarządzania, który umożliwia identyfikację i zapobieganie zagrożeniom.
 • Zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ich pracy, kontrolowanie ryzyka związanego z każdym zadaniem jakie realizowane jest w ramach organizacji, a jednocześnie umożliwianie jak najlepszego rozwoju.
 • Uwzględnienie wszelkiego ryzyka wynikającego z nowych technologii, sposobów organizacji pracy oraz nowych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie.

Współpraca z dostawcami i wykonawcami, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy.

Środowisko

Incom Group, jako odpowiedzialny członek branży energetyki wiatrowej jest świadoma, że działania rozwijane we wszystkich ośrodkach pracy muszą być prowadzonez pełnym uwzględnieniem wszelkich przepisów środowiskowych i norm.

Wykazywanie zaangażowania w zapobieganie zanieczyszczeniom i ochronę środowiska, przejawiające się w każdym z naszych procesów.

Informowanie oraz współpraca z organami publicznymi w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, jak rownież wyrażanie stałej gotowości do współpracy z nimi.

Osiągnięcie lub nawet przekroczenie naszych standardów środowiskowych poprzez angażowanie pracowników, kontrahentów, dostawców i innych interesariuszy.

Wartości te stanowią ramy, które wyznaczyły cele i dążenia grupy Incom w odniesieniu do jej zintegrowanego systemu zarządzania.

Zgodność z obowiązującymi przepisami i wszelkimi regulacjami odnoszącymi się do naszych działań, a także z wymogami wynikającymi z wdrożonego systemu zarządzania.

CZgodność z wymaganiami określonymi w normie UNE-EN-ISO 14001, poprzez wdrożenie systemu zarządzania i zobowiązanie do ciągłej poprawy jego efektywności.

“Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”.

Immanuel Kant