Dlaczego InCom


Biorąc pod uwagę szeroko rozpowszechnioną, międzynarodową ekspansję producentów łopat, staje się kwestią oczywistą że na tym złożonym rynku należy zapewnić coraz to wyższy poziom skuteczności.

W tym celu współpraca z kluczowymi dostawcami i klientami okazuje się być zasadniczym zadaniem, które niewątpliwie prowadzi do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Sukces, który skłonił InCom do kształtowania oferowanych wartości, opiera się na trzech podstawowych elementach:

GOSPODARCZYM

Redukcja czasu formowania
Optymalizacja surowców
Redukcja odpadów
Redukcja CAPEX
Niższe koszty

WYDAJNOŚCI / INNOWACYJNOŚCI

Zdolność dot. innowacyjności
Czas wprowadzenia na rynek

Kontrola identyfikowalności
Standaryzacja procesu
Niższe koszty

ORGANIZACYJNYM

Optymalizacja łańcucha dostaw
Kontrola administracyjna
Kontrola magazynu
Zarządzanie HHRR
Ekspansja i wzrost

RYNKOWA DZIAŁALNOŚĆ INCOM


Znalezienie się w technologicznej czołówce pozwoliło nam rozwinąć się i wejść na rynki międzynarodowe, docierając tym samym do krajów o najwyższej dynamice instalacji MW, a to wszystko we współpracy z najlepszymi w swojej klasie projektantami łopat na całym świecie.

AMERYKA

EUROPA

AZJA

AFRYKA

PÓŁNOCNA EUROPA 5.22%
ZACHODNIA EUROPA 4.71%
POŁUDNIOWA EUROPA 17.80%
AMERYKA POŁUDNIOWA 40.67%
AFRYKA PÓŁNOCNA 0.08%
WSCHODNIA AZJA 29.58%
AMERYKA PÓŁNOCNA 1.94%

KONCEPCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI 360º


SYSTEM PRZEPŁYWU PRACY Incom 360 º to zaawansowana filozofia zachowania najwyższej jakości, inspirowana zasadami Lean Thinking, która wykracza poza klasyczny model relacji pomiędzy dostawcami a klientami, a dzieki temu oferowane przez nas wartości pozostaja wyeksponowane. Ponadto, umożliwia to znacznie skuteczniejsze sposoby uzyskiwania doskonałych wyników, na wszystkich poziomach działalności.

ZAAWANSOWANA DOSTAWA ZESTAWU, WERSJA 4.0


Jako, że zawsze jesteśmy o krok do przodu, wprowadzone zostało całkiem nowe rozwiązanie w zakresie dostawy, co jednocześnie stanowi odpowiedź na nieustanie zmieniające się wymagania i potrzeby rynków.