Inżynieria drogą do sukcesu

Naszym celem jest TWORZENIE WARTOŚCI dla naszych klientów poprzez wykorzystanie WIEDZY.

Incom uważa, że zasadniczym zadaniem inżynierii jest wzmocnienie relacji klient-dostawca, poprzez zaoferowanie bezpieczeństwa oraz pewności w projektowaniu, produkcji i dostawach, optymalizację działań powiązanych, komórek produkcyjnych i linii, jednocześnie eliminując zabiegi, minimalizując koszty transportu i magazynowania oraz promując dokonywanie poprawek i zapobieganie usterkom źródłowym oraz wadom.

Żadne z powyższych działań nie byłoby możliwe bez naszego zespołu projektowego i analitycznego, który może poszczycić się niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie modelowania, symulacji i projektowania strukturalnego. Zespoły te zaangażowane są w zarządzanie projektami i opracowywanie nowych strategii produkcyjnych, wymagań materiałowych, instrukcji pracy i ustawień fabrycznych, w odniesienu do specyficznych potrzeb naszych klientów. Ponadto, z możliwością projektowania i wytwarzania elementów konstrukcyjnych dla sektorów energii odnawialnych, przemysłu lotniczego, morskiego i motoryzacyjnego, wykorzystując przy tym najbardziej zaawansowane narzędzia analizy, CAD 3D, analizę elementów skończonych, symulację przepływu, itp.

USŁUGI PORTFELA INŻYNIERYJNEGO:

InCom zapewnia wsparcie w zakresie układu warstw (na miejscu), mające na celu udoskonalenie zestawów i czasów laminowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu cyklu oraz zwiększeniu efektywności produkcji.

Zespół inżynierów InCom, charakteryzujący się niezwykle wysokimi umiejętnościami i dużym doświadczeniem, posiada możliwość udzielenia wsparcia w zakresie planowania projektów dla nowych zakładów produkcyjnych, w taki sposób, aby zwiększyć wydajność tychże projektów i programów, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo ich pomyślnego ukończenia.

InCom oferuje kompleksowe usługi projektowania produktów w dziedzinie energetyki wiatrowej, wspierając projektantów łopat w transformacji pomysłów na innowacyjne, bogate w funkcje produkty, które można znacznie szybciej wprowadzić na rynek. Poczynając od koncepcji, aż do realizacji, usługi projektowania produktów świadczone przez InCom pomagają programistom na wszystkich etapach cyklu rozwoju produktu, niezależnie od zastosowania, technologii, platformy czy też kontekstu.

Zespół inżynierów InCom dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom nowe rozwiązania techniczne, takie jak rozkład zakładów produkcyjnych i/lub maszyn oraz konfiguracja i obsługa oprzyrządowania.

Wszystkie materiały, które są wprowadzane do naszych zakładów lub je opuszczają, zostały poddane wcześniejszej analizie jakości, tak aby zapewnić, że zarówno surowiec jak i gotowe produkty spełniają nie tylko wszelkie standardy bezpieczeństwa, ale również specjalne wymagania naszych klientów.

Dzięki zaawansowanym narzędziom monitorującym, zespół szkoleniowy InCom udziela wsparcia w zakresie minimalizacji czasu niezbędnego do konfiguracji i uzyskania biegłości. Nasze usługi szkoleniowe obejmują zarówno pomoc przy uruchamianiu nowych systemów, jak i szkolenia realizowane na miejscu, dotyczące konkretnych zastosowań. Wszystkie szkolenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Korzyści z nich płynące to znaczne oszczędności czasu oraz satysfakcjonujące korzystanie z systemu, co więcej, uzyskiwane we własnym zakładzie produkcyjnym.

InCom realizuje wszelkie swoje działania celem osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu zadowolenia klienta, świadcząc swoje usługi zgodnie z założeniem “Kultura: Zero wadliwości”, w najwyższym stopniu zgodne z międzynarodowymi standardami. Możemy poszczycić się spełnieniem norm ISO 9001 i 14001, ze 100% dokładnością we wszystkich aspektach swojej działalności, co skutkuje długoterminową satysfakcją klienta.

Kontrola zmian projektowania. Aktualizacja dokumentów wewnętrznych w wyniku nowych wymagań ze strony klientów. Konserwacja produktu.